NÍZKE LOMENÉ

Daný typ bazénového prekrytia spĺňa estetické kritéria zákazníka. Výškovo tak nepôsobí mohutne ako štandardné oblúkové prekrytie. Bazénové zastrešenie na druhej strane je drahšie, a to z dôvodu použitia väčšieho množstva hliníka na dosiahnutie statických požiadaviek. Jediná nevýhoda je, že nízke prekrytie pôsobí klaustrofobicky, a omedzuje užitie prekrytia pri nepriaznivých vonkajších podmienkach.